Energiberäkning småhus

Artikelnr: 00005 Kategori:

Beskrivning

Skall du bygga nytt och behöver hjälp med energiberäkningen?

Vi utför energiberäkningar eller energibalans vilket är ordet som Boverket använder. Det innebär att byggnadens årsförbrukning av energi, för ett genomsnittligt år beräknas. Är det direktel eller någon form av värmepump, så är det elförbrukningen för uppvärmningen som beräknas. Är det någon form av bränsle exempelvis ved eller gas, så är det bränslets energiinnehåll som beräknas. Slutresultatet anges som energi per kvadratmeter uppvärmd yta och år.

Även maxeffekten går att beräkna, vilket kan vara bra när du skall dimensionera värmesystemet.

Hur säkerställer vi att beräkningarna har god kvalité och att de blir godtagna av kommunerna?
Vi följer Boverkets anvisningar för energiberäkningar noga och tar förutom ytor även med s.k. köldbryggor som finns i kanter, fogar och runt fönster.
Vi använder ett beräkningsprogram, som även tar hänsyn till att värme och kyla stannar kvar i byggnaden ett tag. Programmet innehåller även klimatdata för 10 orter runtom i Sverige och olika slags ventilation kan tas med i beräkningarna.
Speciellt för värmepumpar är vi tvungna att göra egna justeringar,  eftersom de har olika prestanda och karaktäristik.
Slutligen är det en viss skillnad om byggnaden värms upp med golvvärme eller radiatorer, vilket vi justerar våra värden efter.

 

Förutsättningar:

Följande indata krävs från Beställare för att utföra energiberäkning 

  • A-underlag i filformat DWG/PDF/
  • Fasadritningar i filformat DWG/PDF.
  • Fönsterarea för varje fönstertyp.
  • Kommun.
  • Ventilationstyp
  • Uppvärmningstyp
  • Materialval i klimatskal. (För att beräkna u-värden)
 • Antagna värden nedan enligt gällande BEN-version (Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och normalår).
  • Inomhustemperatur vinter/sommar.
  • Solavskärmning.
  • Tappvarmvattenförbrukning.
  • VVC-förluster.
  • Verksamhetsenergi.
  • Personbelastning.
  • Verksamhetens drifttider.
  • Schablonvärde för köldbryggor.
  • Schablonvärden systemförluster för levererad värme/kyla.
  • Pumpenergi.
  • Fastighetsenergi.
  • Inblåsningstemperatur.
  • Uppvärmning med radiatorer.
  • Verkningsgrad värmeväxlare.
  • SFPv – aggregat.
  • Drifttid aggregat.
  • Luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad.
  • Tryckkoefficienter.
  • Inga intilliggande byggnader.

 

 

 

 

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Energiberäkning småhus”

Din e-postadress kommer inte publiceras.

TOP